Elektronická kniha jízd O2 Car control

Určena  pro osobní vozy , nákladní vozy a taky pro stavební a zemědělskou techniku

Sledování pohybu firemních vozidel v reálném čase, knihy jízd, statistiky, přehledy – vše jednoduše ve vašem internetovém prohlížeči.
Od jednoho vozu až po firemní flotily.
Snadná instalace a provoz zprůhledňující provoz firemních vozů a výrazně optimalizující náklady na jejich provoz.

Hlavní výhody

 • kompletní ON-LINE přehled o Vašem vozovém parku
 • konec s ručním vypisováním knihy jízd
 • jistotu, kde se pohybují Vaši zaměstnanci služebním vozidlem
 • zefektivnění provozu vozového parku vzhledem k rostoucímu výdajům na pohonné hmoty

Zabezpečovací funkce knihy jízd

Spočívá v informování uživatele o stavu či narušení vozidla pomocí GSM sítě formou hlasových zpráv nebo SMS. Uživatel může na dálku provádět opatření na ochranu vozidla, například aktivovat imobilizér motoru, spustit sirénu a směrová světla atd. Díky instalovanému modulu GPS je možno lokalizovat vozidlo s přesností 10 metrů a umožnit tak jeho dohledání v případě krádeže. Uživatel navíc může odposlouchávat interiér vozidla nebo s případnými narušiteli hlasově komunikovat. Kromě toho může ovládat i jiná zařízení, například nezávislé topení, klimatizaci atd.

Automatické vytváření knihy jízd

Při pohybu vozidla dochází k záznamu jeho přesné polohy do interní paměti modulu. Tyto údaje se přenášejí prostřednictvím GSM sítě do serveru a dále se zpracovávají do přehlední knihy jízd. Lze tak sledovat pohyb vozidla přímo na mapě nebo připravit knihu jízd ve formě přehledné tabulky. Importem dat o tankování (CCS karty) je možno sledovat průměrnou spotřebu pohonných hmot. Kniiha jízd integruje všechny potřebné funkce pro doložení např. finančnímu úřadu.

Statistiky a další funkce knihy jízd

 • informace o tankování a stavu paliva – výpočet a indikace průměrné spotřeby paliva dle zadaných parametrů z TP a porovnání ze skutečným stavem, informace jsou získávány z průtokoměru instalovaném přímo na vozidle
 • import dat do knihy jízd z CAN nebo FMS  sběrnice vozidla pro sledování spotřeby paliva
 • sledování nejčastějších cílů vozidla s indikací a porovnání poměru služební – soukromá jízda
 • on-line vyhledávání vozidel dle různých parametrů
 • vytváření tiskových sestav, součet najetých kilometrů, porovnání služebních a soukromých jízd, zobrazení průměrné spotřeby, výpočet průměrné ceny paliva, počáteční a koncový stav počtu najetých kilometrů, doplnění dalších funkcí dle Vašeho přání.
 • sledování dalších výdajů spojených s provozem vozidla
 • import dat z platebních karet

Vlastnosti elektronické knihy jízd

 • automatické generování knihy jízd
 • zobrazování pohybu vozidel v přímo v mapách knihy jízd
 • nulové náklady na instalaci a údržbu a aktualizaci software
 • úspora nákladů na provoz vozidel
 • komplexní správa vozového parku
 • automatické reporty
 • daňově uznatelný doklad
 • informace o rychlosti a evidence PHM
 • správa systému z libovolného místa připojeného k internetu -webové rozhraní aplikace
 • SSL šifrování přenosu dat
 • automatické stahování údajů, pravidelné zálohování dat knihy jízd
 • minimální provozní náklady
 • automatické přiřazování názvů objektů v knize jízd
 • automatické stahování údajů
 • rozlišení soukormých a služebních jízd
 • export knihy jízd (CSV)
 • vestavěná on-line nápověda

 

FuelOmat

 

Systém FuelOmat nabízí jedinečné řešení aktivní ochrany vozového parku a plnou kontrolu nákladů na PHM. Díky této ochraně naši zákazníci dosahují úspor až 10 – 30% na PHM.

Centrální systém správy dat

Celý systém propojuje a zobrazuje všechny tankování uskutečněné přes systém FuleOmat a to nejenom na vnitropodnikových, popř. mobilních firemních čerpacích stanicích, ale také všechny transakce v celé FuelOmat síti po České republice. Všechna tato tankování jsou umístěna v jedné aplikaci.

Systém pro všechny výdejní stojany

Systém Fuelomat je možno nainstalovat na jakýkoliv druh čerpacího zařízení (stacionární výdejní stojan elektronický, či mechanický a všechny druhy mobilních cisteren).

Jak systém FuelOmat funguje

Na čerpací stanici je umístěn terminál, který je propojený s pokladnou a s anténou umístěnou na výdejní pistoli. Na vozidle je instalována jednotka v blízkosti nádrže vozidla.